Политика за „бисквитки“ и лични данни

Karikaturi-portreti.eu е официалният уебсайт на Ваня и Стефан Балтови. 

Информация относно обработващите личните Ви данни:

Ваня Балтова 

    +359 888 483 730 

Стефан Балтов 

+359 889 655 674 

e-mail: s_baltov@hotmail.com

Информация относно компетентния надзорен орган, до който може да бъде подадена жалба съгласно чл. 13, 2 „г” и чл. 14, 2 „д” от ОРЗД

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Интернет страница: cpdp.bg

Защитата на личните Ви данни е от съществено значение за нас. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни декларираме нашите усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Документът съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и правата Ви във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. 

Използвани термини

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано – име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече други признаци, специфични за идентичността на това физическо лице;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. 

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. 

Цели и основание за обработка на личните Ви данни

Личните Ви данни се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Основанието, на което  обработваме събраните лични данни, може да бъде:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Имайте предвид, че има случаи, в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за ползването на някои опции в сайта (например изпращането на запитване през формата за контакт, при което предоставяте име и имейл за контакт).

Ние обработваме личните Ви данни, получени при взаимодействието Ви с нашия уебсайт, само за целите, описани по-долу:

 • за комуникация с Вас по повод отправени запитвания във връзка с предоставяните услуги и при нужда от разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми, свързани с тази комуникация;
 • за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта с цел подобряването му;
 • за да Ви информираме за новости в дейността ни и специални оферти, ако изрично сте заявили желание да получавате такъв тип имейли;
 • за маркетингови цели, свързани с активности на съответния уебсайт.

Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Лични данни, които Вие предоставяте

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на официалния ни сайт не е задължително, освен ако желаете да използвате формата за контакт директно през сайта и/или се свържете с нас за отговор на запитване или предоставяне на оферта, при което ни предоставяте лични данни за контакт с Вас. Моля, имайте предвид, че когато предоставяте публично лична информация в коментари към публикации в страниците ни в социалните мрежи, тя може да бъде видяна от други посетители и ние нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното ѝ използване от тях.

Лични данни, които се събират автоматично

Когато посещавате сайта karikaturi-portreti.eu, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично. Обобщена информация – получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузър, който използвате (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. 

Бисквитки (‘Cookie’): малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Използваме следните типове „бисквитки“

(1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите посетители използват уебсайта. 

(2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашият уеб сайт възможно най-ефективен. Те дават възможност да се запазят предпочитаните Ви настройки.

(3) Бисквитки на трети страни:

Използваме Google Analytics на Google, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. 

Как да управлявате „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки – повече информация ще намерите тук: aboutcookies.org 

Освен да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, имате възможност да настроите повечето браузъри да ги блокират. Трябва да имате предвид, че тези Ваши действия могат да доведат до необходимост ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, както и е възможно някои услуги и функции да не работят. Можете да контролирате и ръчно съгласието си за събиране на „бисквитки“ посредством предоставената функционалноств сайта.

Важно за лица под 16 години

Личните данни на лица под 16-годишна възраст са обект на специално внимание от наша страна. Обработването на такива данни се извършва само при изрична законово обусловена необходимост и с изричното съгласие на родител/настойник.

Ако бъдем информирани, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Можете да сигнализирате за налична при нас информация от или за дете под 16 години чрез някой от методите за контакт с Ваня и Стефан Балтови.

Как осигуряваме сигурност за личните Ви данни

Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашия уебсайт. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. 

Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

В общия случай Вашите лични данни се съхраняват докато съществува легитимния интерес за запазването им или договорното отношение, на база на което се съхраняват и обработват, или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени.

Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да се изиска от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. 

Важно е да имате предвид, че споделянето на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана. 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и да получите достъп до тях и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договор с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Връзка с нас:

При въпроси, коментари или оплаквания относно настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай, че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез някой от посочените в този документ начини или чрез email на следния адрес:  karikaturi.portreti@gmail.com. 

Call Now Button